Laden Evenementen
 • Dit evenement is voorbij.

De werkgroep Transculturele Revalidatie van de VRA nodigt revalidatieartsen, aiossen revalidatiegeneeskunde en tropenartsen (in opleiding) van harte uit om deel te nemen aan het seminar ‘Complexiteit in revalidatiegeneeskunde, onbegrepen aandoeningen en global health; een verrijking voor de praktijk’. Dit seminar biedt een verdieping in het denken in het bijzonder systeemdenken in relatie tot 3 kennisvelden: revalidatiegeneeskunde, onbegrepen aandoeningen, en global health.

Naast genereren van nieuwe kennis over deze onderwerpen kan systeemdenken ook nieuwe betekenisvolle relaties leggen tussen verschijnselen, tussen situaties, tussen kennisvelden. In dit seminar gaat het dan om nieuwe betekenisvolle relaties tussen genoemde drie onderwerpen.  Die relaties vormen in zichzelf relevante nieuwe kennis, waarvan voorbeelden in het seminar aan de orde komen.

Programma

Er is een prachtig programma samengesteld. Vanuit diverse invalshoeken laat het zien hoe de toepassing van deze inzichten in de zorg, leidt tot een verrijking in de praktijk.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 1. Global Health
  • Concept: Omschrijving ontstaan. Belang. Verschillende perspectieven. Huidige ontwikkelingen. (Alicia Lucardie)
  • Denken in global health: systeemdenken en complexity theory: multidimensionele invloeden (Jos Metselaar)
  • Praktijk: ongelijkheid in gezondheid en toegang tot zorg, internationaal en in NL. Revalidatiecontext. Hoe helpen WHO “Call for action”? SDG’s? Human right to Health (Marga Tepper, Karin Schepman, Esther Schutte, Alicia Lucardie)
 2. Revalidatiegeneeskunde
  • Concept: Waartoe door de jaren. Adaptatie; functioneren en niveaus van functioneren; multidimensionele invloeden; model (Fons van Dijk)
  • Denken: systeemdenken; determinanten van verslechtering en verbetering; niveaus van functioneren (Jos Metselaar)
  • Praktijk: (1) “Verbinding”; (2) Verhaal van patiënt; (3) klinisch denken en redeneren: etiologie; rol adaptatie; aangrijpingspunten hulp bij adaptatie; indicatie (Jan Willem Gorter, Jos Dekker)
  • Relatie met global health: revalidatie in LIMC’s, in Nederland – wat moet anders? Documenten: “Nederlandse Mondiale gezondheidsstrategie” en “Ons land is beperkt” (Marga Tepper, Karin Schepman, Esther Schutte, Alicia Lucardie)
 3. Onbegrepen aandoeningen
  • Concept: immunologie is interface persoon-omgeving. Exaggerated sickness response en aanleidingen. Klachtenpatroon. Discrepanties. Epistemic injustice (Fons van Dijk)
  • Denken bij onbegrepen aandoeningen: systeemdenken bij multidimensionale invloeden. Non-lineair denken bij schijnbare discrepanties (Jos Metselaar)
  • Praktijk: levensverhaal, erkenning, vertrouwen. Analyse: (1) diagnose; (2) uitleg; (3) etiologie; (4) aangrijpingspunten voor hulp; (5) indicatie (Jos Dekker, Fons van Dijk)
  • De relatie met global health: psycho-sociale en economische consequenties. Internationaal; Nederland (Jos Dekker, Alicia Lucardie)

Voor wie

Het seminar is bedoeld voor aiossen revalidatiegeneeskunde en voor revalidatieartsen. Voor tropenartsen in opleiding en voor tropenartsen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Er is in totaal plaats voor 50 deelnemers.

Inschrijven

Inschrijven gaat via een formulier op surveymonkey.

Contact

Contact Werkgroep Transculturele Revalidatie (WTcR) van de VRA: transculturelerevalidatie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Informatie

Klik hier voor de uitgebreide brochure met meer informatie

Praktische informatie

15 april @ 10:00 17:30

De Hoge Veluwe, ParkPaviljoen

Houtkampweg 9B
Otterlo, 6731 AV Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Accreditatie: bij de VRA is accreditatie aangevraagd voor medisch specialisten