Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) is het risicoprofiel Diagnostisch proces ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op dit concept risicoprofiel.

Diagnosefouten (een verkeerde, gemiste of vertraagde diagnose) komen frequent voor en kunnen ernstige gevolgen hebben voor de patiënt en zijn een belangrijke oorzaak van zorg-gerelateerde schade. Een groot aandeel van deze diagnosefouten is vermijdbaar. Op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is een tijdelijke Werkgroep Diagnostisch Proces ingesteld. Zij hebben een systematische inventarisatie en analyse uitgevoerd van diagnosefouten en bijbehorende onderliggende oorzaken binnen het diagnostisch proces. De resultaten hiervan staan beschreven in het concept risicoprofiel.

Klik hier voor het concept risicoprofiel en de bijbehorende bijlagen.

U kunt uw reactie op het concept risicoprofiel indienen tot uiterlijk 7 maart 2023.
Gebruik hiervoor het commentaarformulier. Uw reactie kunt u sturen naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.