In 2020 is op initiatief van de VRA de ontwikkeling van de richtlijn Chronische Pijnrevalidatie gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.

De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 4 oktober 2023

Nadere informatie richtlijn:
Chronische musculoskeletale pijn wordt gedefinieerd als pijn waargenomen in musculoskeletale structuren die langer duurt of recidiveert dan drie maanden en gekenmerkt wordt door significante beperkingen in het functioneren en emotionele distress. De nieuwe ICD-11 classificatie onderscheidt pijn in primaire en secundaire chronische pijn. Op basis van een multi-dimensionele diagnostiek maakt de revalidatiearts een inschatting van de complexiteit van de problematiek en in stand houdende factoren en adviseert de bijpassende vervolgbehandeling. In Nederland is het meest gebruikte classificatiesysteem om de complexiteit te duiden, de indeling met behulp van WPN-niveaus.

De richtlijn heeft betrekking op de zorg binnen de tweede lijn van volwassen met chronische pijn geclassificeerd als WPN niveau 1, 2, 3 en 4. Voor de WPN niveaus 3 en 4 wordt de diagnostiek, indicatiestelling, prognose en therapie beschreven. Voor de WPN niveaus 1 en 2 zal alleen de diagnostiek en therapie (advies en/of behandeling in eerste lijn) worden beschreven.

Klik hier voor de conceptrichtlijn Chronische Pijnrevalidatie

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 4 oktober 2023. 
Gebruik hiervoor het commentaarformulier. Uw reactie kunt u sturen naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl