Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie is de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van reuscelarteriitis’ ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn.

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor volwassen patiënten met (een verdenking op) RCA. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Klik hier voor de conceptrichtlijn.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 6 maart 2023.
Gebruik hiervoor het commentaarformulier. Uw reactie kunt u sturen naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.