Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de NHG-standaard Pijn gedeeltelijk herzien. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op de herziene onderdelen van de NHG-standaard.

De NHG standaard is herzien op de volgende punten:

Concept NGH-standaard met bijlagen:

Klik hier voor de herziene concept NHG-standaard, met bijbehorende verantwoording in de vorm van ‘Aangepaste details’ en het document ‘Totstandkoming en methoden’ en de ‘Opzet bijlage cannabis’.

U kunt uw reactie op de concept-standaard indienen tot uiterlijk 8 februari 2023.
Gebruik hiervoor het commentaarformulier. Uw reactie kunt u sturen naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.