Op initiatief van het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie is de richtlijn ‘Persoonlijke Beschermingsmiddelen’ ontwikkeld. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn.

De richtlijn betreft de herziening van de door de werkgroep infectiepreventie (WIP) geformuleerde richtlijnen:

Klik hier voor de conceptrichtlijn

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 13 april 2023.
Gebruik hiervoor het commentaarformulier. Uw reactie kunt u sturen naar: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.