Toekomstscenario's

Revalidatie Nederland heeft samen met een klankborgroep van patiënten, stakeholders en leden van Revalidatie Nederland toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld.

De scenario’s spelen zich af in het jaar 2030. Hierbij is uitgegaan van een aantal zekerheden, zoals de vergrijzing en het feit dat mensen vitaal ouder worden. Daarnaast zijn onzekerheden in kaart gebracht, die per scenario verschillend zijn ingevuld. Dit heeft geleid tot de scenario’s ‘Mijn doel voorop’, ‘Op eigen kracht’ en ‘Mijn nieuwe ik’. Deze scenario’s beschrijven een mogelijke toekomst voor de revalidatiezorg en gaan in op de positie van patiënten in die toekomst.

Download de publicatie 'Revalidatie in 2030'


Toekomstscenario 1: Mijn doel voorop
In het eerste scenario is de revalidant snel thuis met eigen regie. De bezuinigingen bepalen echter de zorg en keuzes maken op basis van kwaliteit is lastig: de revalidant staat centraal maar het systeem domineert. Technologie biedt echter verrassende oplossingen.


Toekomstscenario 2: Op eigen kracht
Het tweede scenario voorziet voornamelijk in keuzevrijheid voor de revalidant om persoonlijke doelen te bereiken, waarbij leeftijd geen rol speelt. Revalidanten met gebrek aan zelfmanagement krijgen het zwaar. Positieve gezondheid staat centraal en regionaal is samenwerking versterkt.


Toekomstscenario 3: Mijn nieuwe ik
In het derde scenario ligt de focus op het gebruik van gezondheidsdata en technologische innovaties. Een Delta Plan Zorg heeft onder andere fragmentatie teruggedrongen en ondernemerschap en snelle implementatie van zorginnovatie gestimuleerd.Totstandkoming toekomstscenario's