Transparantie van kwaliteit

De revalidatiesector hecht veel belang aan transparantie. Patiënten moeten immers zelf hun keuzes kunnen maken. En dat kan alleen wanneer zij beschikken over de juiste informatie. De revalidatiesector werkt daarom sinds 2004 met prestatie-indicatoren. Daarmee is op relatief eenvoudige wijze vast te stellen hoe de Nederlandse revalidatiecentra presteren en of zij hun maatschappelijke rol goed (kunnen) vervullen. Daarnaast kunnen revalidatiecentra gebruik maken van de ervaringen van collega-instellingen met het doel de kwaliteit van de revalidatiezorg in het algemeen te verhogen. 

In 2011 is de ontwikkeling van prestatie-indicatoren in een stroomversnelling gekomen met de start van het project Inzicht in Revalidatie. Met de kwaliteitsindicatoren die in dit project zijn ontwikkeld en openbaar worden gemaakt via het Kwaliteitsinstituut, krijgen patiënten de benodigde informatie over de prestaties van revalidatie-instellingen. Zo kunnen zij een betere vergelijking maken. Ook zorginkopers krijgen relevante informatie opgeleverd op grond waarvan zij een keuze kunnen maken.