Tevreden patiënten

Het meten van de tevredenheid van patiënten in de revalidatie-instellingen is erg belangrijk. Daartoe zijn ervaringsvragen ontwikkeld voor volwassen, kinderen van 12-18 jaar en voor ouders van kinderen tot 12 jaar.

Ervaringsindicatoren worden gedurende het jaar verzameld.
Revalidatie-instellingen kunnen met de resultaten van deze ervaringsindicatoren de zorg nog beter afstemmen op de wensen van de patiënten. Door verbeterpunten in de vragenlijsten aan te geven, stuurt de patiënt dus zelf de zorg die hij krijgt. Bovendien kunnen de resultaten van de ervaringsindicatoren helpen bij het maken van een keuze voor een bepaalde revalidatie-instelling.

In 2016 gaven patiënten de revalidatie instellingen (revalidatiecentra, revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en ZBC’s) een 8,4 als gemiddeld rapportcijfer. In 2016 zou 93% van de patiënten de revalidatie instelling aanbevelen aan andere revalidatie patiënten.