Veiligheidsmanagement

Vijf speerpunten
Patiënten komen steeds vaker in een vroeg stadium naar het revalidatiecentrum. Daardoor is de groep klinische patiënten in de centra kwetsbaarder geworden. Ook heeft deze groep patiënten meer kans om een infectie op te lopen. Veiligheid voor patiënten is dan ook van groot belang. Om de veiligheid binnen de instellingen te waarborgen, zijn in 2011 vijf speerpunten benoemd. Het gaat om infectiepreventie, technologie, medicatie, incidenten en basis medische zorg. Deze vijf elementen vormen de basis voor het Veiligheid Management Systeem (VMS). Aanvullend op bovengenoemde vijf elementen zijn er een aantal zogeheten ‘NTA-elementen’ opgenomen in het VMS. De NTA-elementen zijn voor de ziekenhuizen opgesteld. Daarbij gaat het om factoren als communicatie, leiderschap en patiëntenparticipatie.