Verantwoorde zorg

De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om
‘verantwoorde zorg’ te leveren. Sinds 2009 gebruikt de revalidatiesector het certificatieschema Medische Specialistische Revalidatiezorg, dat normen stelt aan de kwaliteit in de revalidatiecentra en deze ook toetsbaar maakt. Het schema is ontwikkeld door de Stichting HKZ. In 2016 is het HKZ schema geactualiseerd. 
Meer informatie over HKZ vindt u op www.hkz.nl