Aandoeningen, patiënten en diagnoses

In revalidatie-instellingen worden patiënten aan diverse
aandoeningen behandeld. De diagnoses zijn ingedeeld in zeven hoofdgroepen:
  • Aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  • Amputaties
  • Hersenen
  • Neurologie
  • Dwarslaesie
  • Organen
  • Chronische pijn en psychische stoornissen
Aandoeningen aan de hersenen komen in Nederland het meeste voor. 
 

Volwassenen in 2016

 
  Poliklinisch Klinisch
Hersenen 9.161 3.219
Aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat
13.198 678
Chronische pijn en 
psychische stoornissen
11.511 394
Neurologie 5.548 521
Organen 4.933 434
Dwarslaesie 1.711 688
Amputaties 1.019 379
Totaal 47.081 6313
 

Kinderen in 2016

 
  Poliklinisch Klinisch
Hersenen 8.148 115
Aandoeningen aan 
het bewegingsapparaat
1.434 28
Neurologie 1.218 15
Chronische pijn en psychische
stoornissen
874 124
Organen 527 22
Dwarslaesie 352 19
Amputaties 55 0
Totaal 12.608 323