Leeftijdsgroepen

In de revalidatiesector wordt zorg verleend aan volwassenen
en kinderen (tot 18 jaar). Om ervoor te zorgen dat kinderen zoveel mogelijk in hun thuisomgeving kunnen blijven, krijgenzij bij voorkeur geen klinische behandeling. Bovendien werkt de kinderrevalidatie nauw samen met het onderwijs, waaronder mytyl- en tyltylscholen. Op diverse plaatsen in het land zijn er voor de oudere kinderen en jongvolwassenen speciale
jongerenpoli opgezet. Over het algemeen geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe groter de behoefte aan verzorging in een therapeutisch klimaat en dus aan klinische opname. Wat ook een rol speelt, is het ontbreken van een partner of een partner die niet meer in staat is om thuis ondersteuning te geven. Bij de groep oudere patiënten is vaak ook sprake van een andere problematiek waarin meer aandoeningen tegelijk een rol spelen.
Geriatrische revalidatie is een vorm van niet-specialistische revalidatie, die speciaal is gericht op ouderen. Deze vorm van revalidatiezorg vindt vooral plaats in verpleeghuizen en maakt deel uit van de AWBZ. Per 1 januari 2013 maakt de geriatrische revalidatiezorg onderdeel uit van de zorgverzekeringswet.

In de medisch specialistische revalidatiesector werden in 2016 in totaal ruim 121.000 patiënten behandeld. Dit was als volgt verdeeld:

 

Aantal patiënten in de medisch specialistische revalidatie in 2016.
 
  consultair klinisch poliklinisch totaal
Kinderen 13.134 323 12.608 26.065
volwassenen 54.815 6.313 47.081 108.209
totaal 67.949 6.636 59.689 134274

Nieuws

meer »