18 LOOK Symposium: Wat is er nodig om de EKEP werkwijze door te ontwikkelen?

18 maart 2020

LOOK Symposium, woensdag 18 maart 2020: Wat is er nodig om de EKEP werkwijze door te ontwikkelen?
 
Een deel van de kinderen in het speciaal onderwijs is aangewezen op zowel revalidatiezorg als onderwijs. De werkwijze van EKEP (één kind, één plan) integreert de benadering van revalidatiezorg en onderwijs en stelt het kind (en ouder/gezin) centraal. EKEP is ontwikkeld op initiatief van LOOK en steeds meer scholen hebben inmiddels het certificaat EKEP. De werkwijze moet de wereld van onderwijs en zorg verbinden, de kwaliteit borgen en ouders & kind houvast bieden. Het symposium is voor professionals uit de revalidatiezorg en onderwijs. Ook ouders zijn van harte welkom. Zij kunnen direct de voor- of nadelen van werken volgens EKEP ervaren en verbeterpunten kunnen aandragen.

Aanmelden voor het LOOK Symposium over EKEP