Nieuws

Brain Awareness Week Symposium Meedoen!

03 mei 2018

Participatie van kinderen en jongvolwassenen met hersenletsel: wat zijn hun wensen en behoeften? Sluit het aanbod in zorg en onderwijs hierbij aan? Wat werkt? Het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool organiseert op dinsdag 25 september a.s. een symposium waarin de laatste inzichten omtrent dit onderwerp aan bod komen.

Het thema van dit symposium is “Meedoen” in het alledaagse leven: waarom is dit zo belangrijk, wat zijn bepalende factoren voor succesvolle participatie, welke verbeteringen zijn gewenst in zorg, onderwijs en samenleving voor kinderen en jongvolwassenen met hersenletsel, met name met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of cerebrale parese (CP)? Het programma biedt een ruim aanbod van lezingen en workshops rondom deze onderwerpen.

Het symposium wordt afgetrapt door dr. Dana Anaby, McGill University uit Montreal, die een actueel overzicht schetst vanuit praktijk en onderzoek en een bewezen effectieve interventie introduceert in Nederland. Aansprekende resultaten van onderzoek en good practice worden vervolgens kort gepresenteerd en in de middag tijdens interactieve workshops verdiept.

Meer weten?
Informatie over locatie, tijstip, kosten, aanmelden etc. lees je in de officiële uitnodiging.