Nieuws

Aanmelden Zorgvernieuwingsprijs KFA

05 juni 2014

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) heeft in 2010 de tweejaarlijkse KFA Revalidatie Prijs ingesteld. In het najaar van 2014 wordt deze prijs, waaraan een geldbedrag van 20.000 is verbonden, voor de derde keer uitgereikt.

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA)De prijs is bestemd voor personen die zich hebben ingespannen voor aantoonbare en gerealiseerde vernieuwing in de revalidatie van kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar.

De vernieuwing kan betrekking hebben op de implementatie van wetenschappelijk onderzoek, een nieuwe wijze van werken die tot betere resultaten leidt, maar ook op de invoering van een voorziening met duidelijke meerwaarde voor de revalidatie. De vernieuwing of verbetering dient direct ten goede te komen aan de doelgroep en dient aan te sluiten bij de doelstelling van KFA.

Aanmelden kandidaten
Kandidaten kunnen zich nog aanmelden of aangemeld worden tot 1 juli 2014. Meer informatie is te vinden op de website: www.kinderfondsadriaan.nl.

Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.