Nieuws

Arbeidsrevalidatie in minder uren?

29 september 2015 / Heeft het arbeidsrevalidatieprogramma Vroege Interventie van 40 uur evenveel effect als dat van 100 uur?

Dat wordt onderzocht via een wetenschappelijke Trial. Eind juli 2015 verscheen het artikel over de opzet van het onderzoek in het online journal Trials.

Het onderzoek

Vier revalidatiecentra, waaronder Libra, beginnen met het uitvoeren van een verkort programma arbeidsrevalidatie. Deze revalidatiecentra bieden 175 cliënten een op maar gemaakt behandelprogramma van 40 uur. Dit verkorte programma gaat uiteindelijk vergeleken worden met het huidige programma van 100 uur.

De deelnemers 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Timo Beemster van Heliomare. Er nemen vier revalidatiecentra deel aan het onderzoek: Adelante, Libra Revalidatie & Audiologie, Heliomare en ‘t Roessingh. ’t Roessingh is in november vorig jaar als eerste gestart met includeren. Libra Arbeidsexpertise volgde eind mei als vierde. Er moeten in totaal over de vier centra zo’n 175 cliënten worden geïncludeerd, Libra Arbeidsexpertise gaat hiervan minimaal 14 cliënten includeren.

Behandeling op maat

Omdat een verkort programma vergeleken gaat worden met het huidige programma, moest er ook een verkort programma worden opgezet. Het mooie van het verkorte programma is dat we de 40 uur op maat kunnen invullen. Dit houdt dus in dat deze verkorte programma’s er per cliënt anders uit kunnen zien.

Eerder thuis trainen

Er wordt 30 uur verdeeld over de volgende pijlers; ontspanning, educatie, training en psychologie. Hiernaast wordt 10 uur besteed aan de arbeidsmodule werkgerichte begeleiding. Deze module wordt bekostigd door de werkgever en is een van de inclusiecriteria om aan het onderzoek deel te kunnen nemen. 
De doorlooptijd van 15 weken, is gelijk aan het huidige programma. In het verkorte programma zijn de cliënten echter niet elke week aanwezig op het trainingscentrum, maar zijn ze veel sneller al zelfstandig thuis aan het trainen en oefenen