Nieuws

Best practices Cognitieve revalidatie voor kinderen en jongeren met NAH

10 september 2009

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de inventarisatie van best practices cognitieve revalidatie voor kinderen en jongeren met hersenletsel. Dit project is uitgevoerd door Caroline van Heugten en Joep Janssen, werkzaam bij het kenniscentrum revalidatiegeneeskunde van De Hoogstraat Revalidatie. Het project is uitgevoerd in opdracht van ZonMw en de Hersenstichting Nederland.
 

Behandelprogramma's
In het project is enerzijds geïnventariseerd welke behandelprogrammas in de Nederlandse revalidatie-instellingen en aanpalende sectoren (zoals de kinderpsychiatrie en epilepsiecentra) worden aangeboden.  Anderzijds is in de internationale literatuur gezocht welke behandelprogrammas zijn ontwikkeld en geëvalueerd.


Best practices
De resultaten van het project zijn beschreven in een eindrapport. Daarnaast is er een overzicht van best practices gemaakt. Beide eindproducten zijn te vinden op www.kinderrevalidatie.info.