Nieuws

BOSK inventariseert problemen ouderen met een lichamelijke beperking

09 januari 2014

Er is nog maar weinig bekend over de specifieke problemen en oplossingen van ouderen met een lichamelijke handicap. Het gevolg is dat veel ouderen met een handicap geen weet hebben van de antwoorden die anderen voor hun vragen en problemen hebben gevonden. Hierdoor blijven pijn, gebrek aan energie, minder mobiliteit en eenzaamheid onnodig aanhouden.

De BOSK wil hierin verandering brengen en heeft een enquête opgesteld. Op basis van de resultaten van deze enquête zoekt de BOSK naar methoden waarmee ouderen zelf hun problemen kunnen verminderen of wegnemen. Iedereen met een lichamelijke handicap die ouder is dan vijftig jaar kan helpen door de enquête in te vullen.

De BOSK verzoekt de revalidatie-instellingen de enquête actief onder de aandacht van de cliënten van boven de vijftig jaar te brengen.

De enquête en meer informatie over het onderzoek is te vinden op  www.ouderwordenmeteenbeperking.nl.

Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.