Arbeidsrevalidatie

Werk voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en inkomen. De gevolgen van langdurige uitval zijn vaak groot. Veel mensen komen bijvoorbeeld in een isolement terecht. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen wordt voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk te overbruggen valt. Het doel van de arbeidstraining is snelle terugkeer naar werk. Door middel van een persoonlijke en doelgerichte aanpak werken de multidisciplinaire teams gericht aan het opheffen of beheersbaar maken van geconstateerde beperkingen. Zo wordt deelname aan het arbeidsproces niet langer geblokkeerd.