Diabetes revalidatie

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid, nierfalen en vaatlijden. Een verhoogde bloedglucosewaarde hangt sterk samen met de kans op het ontwikkelen van complicaties. Het belangrijkste en grootste deel van de behandeling van diabetes bestaat uit zelfmanagement, hetgeen kennis, vaardigheden en discipline van de mens met diabetes vereist.
Diabetesrevalidatie en educatie ondersteunt de patient bij het zelfmanagement. Mensen met diabetes worden begeleid met als doel de door hen gewenste plek in de maatschappij en eigen leefomgeving te verwerven en te behouden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de revalidatie-instellingen of bij de Diabetesvereniging Nederland