Longrevalidatie

Als u last hebt van chronische longaandoeningen, kan longrevalidatie u helpen om beter te leren leven met uw aandoening. Chronische longaandoeningen zijn ziekten aan uw longen of luchtwegen die niet meer overgaan. Denk bijvoorbeeld aan astma, cara, bronchitis en longemfyseem. Deze laatste twee aandoeningen noemt men ook COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Ook kan revalidatie u helpen als u slaapapnoe (OSAS), longkanker, een ademregulatiestoornis of een stent hebt.