Multitrauma/traumatologie

Kinderen en jongeren die als gevolg van een ongeval meervoudig letsel oplopen, kunnen in de revalidatie terecht voor een optimaal herstel en voor het leren omgaan met hun beperkingen. Zo kunnen zij toch een zo zelfstandig mogelijk leven opbouwen.