Spraak/taalstoornissen

Kinderen die problemen hebben met de taal- en spraakontwikkeling kunnen met medisch specialistische revalidatie geholpen worden. Eerst wordt bekeken wat de oorzaak van de problemen kan zijn. Wanneer een kind al vanaf het allereerste begin beduidend meer moeite heeft dan leeftijdsgenootjes met het spreken en het begrijpen van taal, dan spreken we van een taalontwikkelingsstoornis. Een taalontwikkelingsstoornis hangt meestal samen met hersenletsel dat is aangeboren of al op zeer jonge leeftijd is ontstaan. Krijgt uw kind plotseling problemen met taal, dan spreken we van kinderafasie, die meestal het gevolg is van niet-aangeboren hersenletsel. 
Het multidisciplinaire behandelteam stelt een behandelplan op om de het kind zo goed mogelijk te helpen. 

Meer informatie is te verkrijgen bij uw revalidatie-instelling of bij de BOSK, www.bosk.nl