Sturing en financiering

Op het gebied van sturing en financiering was 2014 een turbulent jaar. Denk hierbij aan behandelmodules, het actualiseren van de kostprijzen, de ICD-10, prestatiebekostiging, verantwoord declareren en de omzetverantwoording 2013. Revalidatie Nederland is er in geslaagd op al deze dossiers goede voortgang te boeken.