Vroeg intensieve neurorevalidatie

Wanneer kinderen en jongeren ernstig hersenletsel hebben opgelopen en daardoor in een toestand van verminder bewustzijn verkeren, kunnen ze ibaat hebben bij Vroege intensieve neurorevalidatie. Dit is een intensief
behandelprogramma voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark.