Nieuws

De Hoogstraat brengt resultaat van revalidatie in beeld

18 juni 2015 / De Hoogstraat Revalidatie publiceert als eerste revalidatiecentrum in Nederland de vooruitgang van volwassen klinische patiënten in ‘zelfverzorging’ en ‘zich verplaatsen’ op de website.

Met een presentatie in de vorm van toegankelijke infographics zijn de cijfers voor iedereen te begrijpen. De plaatjes maken duidelijk dat verreweg de meeste patiënten in de revalidatie grote vooruitgang boeken.

Volgens Steven Berdenis van Berlekom, directeur zorg en innovatie, is inzicht in het resultaat van de behandeling van cruciaal belang om de revalidatiebehandeling verder te kunnen verbeteren. ‘De revalidatiegeneeskunde staat in Nederland op een hoog peil en de Nederlandse Revalidatiecentra onderscheiden zich al jaren door een hoge patiënttevredenheid. Die wordt mede veroorzaakt doordat patiënten zelf heel goed ervaren dat ze door het revalidatieprogramma verder komen.’

Toch is het volgens Van Berlekom van belang om objectieve maten te vinden waarmee de resultaten op het niveau van patiëntengroepen vergelijkbaar worden. ‘Daarmee kunnen revalidatiecentra de eigen cijfers toetsen aan die van anderen. Door verschillen in uitkomsten gericht te onderzoeken kunnen we van elkaar leren. Dat zal een positief effect hebben op de kwaliteit.’

De revalidatiegeneeskunde richt zich op herstel van alledaagse activiteiten bij ernstige aandoeningen als beroerte of dwarslaesie. Daarom moest er eerst een meetinstrument komen dat de vooruitgang kon aantonen in vaardigheden als eten en drinken, naar het toilet gaan en rolstoelrijden. Daarvoor is De Hoogstraat 10 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER). De USER meet op eenvoudige wijze de ontwikkeling op het gebied van verplaatsen, zelfverzorging, cognitie, pijn, vermoeidheid en stemming. De scores op het gebied van verplaatsen en zelfverzorging gelden op dit moment als de meetlat voor fysieke zelfredzaamheid, één van de hoofddoelen van de revalidatiegeneeskunde. De Hoogstraat gebruikt de USER al lange tijd en inmiddels wordt het instrument in veel revalidatiecentra en verpleeghuizen ingezet. 

Bekijk de resultaten: Meer informatie: communicatie@dehoogstraat.nl