Nieuws

De twaalf belangrijkste vragen van ouders aan onderzoekers in de kinderrevalidatie

20 september 2018

Samen met honderden ouders hebben vereniging BOSK en OuderInzicht met ondersteuning van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht de Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie ontwikkeld. Met deze Onderzoeksagenda weten onderzoekers en fondsen welke vragen ouders als meest urgent beschouwen. De agenda biedt inspiratie voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, waarmee de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen in de kinderrevalidatie op cruciale punten kan worden verbeterd.

Wetenschappelijk onderzoek is een van de stuwende krachten achter innovatie en verbetering in de kinderrevalidatie. Het is daarom van het grootste belang dat dit onderzoek zich richt op relevante kennislacunes en urgente vragen. Als centrale zorgcoördinator en continue factor in het leven van hun kinderen hebben ouders goed zicht op de belangrijkste vragen over de ontwikkeling en ondersteuning van hun kinderen en hun omgeving.

Twaalf vragen op de agenda
Om ervoor te zorgen dat onderzoekers in Nederland zich richten op de belangrijkste kennisvragen is de Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie ontwikkeld. De agenda bestaat uit de twaalf handicap-overstijgende vragen die honderden ouders na een selectieproces als urgentst beschouwen. De agenda vind je op www.bosk.nl/onderzoeksagendakinderrevalidatie. Hier worden de twaalf vragen kort toegelicht.

Ambitie: antwoorden binnen vijf jaar
De Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie is het resultaat van de samenwerking tussen BOSK, OuderInzicht, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door Handicap NL. Zij nodigen onderzoekers, fondsen, ouders, artsen en paramedici uit om samen in gesprek te gaan en samen bij te dragen aan de beantwoording van de twaalf belangrijke vragen in de Onderzoeksagenda. De Onderzoeksagenda is namelijk niet het eind maar het begin van een belangrijk proces. De ambitie is om binnen vijf jaar antwoorden te geven op de vragen van ouders.