Nieuws

Dialyse nu mogelijk in revalidatiecentrum

04 juli 2016

Heliomare is het eerste revalidatiecentrum in Nederland waar het mogelijk is om dialyse uit te voeren. “Heliomare vindt het belangrijk dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt georganiseerd is. We brengen de faciliteit naar de bron, in plaats van andersom”, aldus Hans Smits, teammanager Heliomare.

“Revalidatie is een intensief traject, indien daar twee tot drie maal per week ook nog het vervoer en de behandeling van dialyse bij komt, bevordert dit het revalidatietraject niet.” Heliomare voert niet zelf de klinische hemodialyse uit, maar faciliteert de mogelijkheden. De dialyses worden uitgevoerd door verpleegkundigen van het Dialysecentrum Beverwijk en het Spaarne Gasthuis uit Haarlem.
Dialyseren

Als de nieren nauwelijks nog werken en een transplantatie niet (meteen) kan, is een kunstnier nodig om in leven te blijven, dit heet dialyseren.

Deze behandeling kent diverse bijwerkingen, zoals chronische vermoeidheid. Voor een patiënt is de dialyse enorm belastend, twee of drie keer per week vier uur lang aan de kunstnier. Als het betekent dat de patiënt hiervoor nog vervoerd moet worden van het revalidatiecentrum naar een ziekenhuis, dan kan dit ook wonden/letsel opleveren door deze transfers. Een revalidatieproces is al intensief voor een patiënt, op een andere locatie dialyseren, vraagt nog meer inspanning. Een dialysepatiënt mist namelijk wekelijks twee dagen van het revalidatieproces, wat de behandeling vertraagt en de revalidatie in gevaar brengt.

Samenwerking
Heliomare voert zelf niet de hemodialyse uit, maar verzorgt de faciliteiten, de dialyses worden uitgevoerd door verpleegkundigen van het Dialysecentrum Beverwijk en het Spaarne Gasthuis uit Haarlem. Deze mooie samenwerking is tot stand gekomen na jarenlang goed contact tussen de ziekenhuizen en het revalidatiecentrum. “Al jaren zagen we dat het vervoer voor hemodialyse vermoeiend en belastend was voor de patiënten”, aldus Hans Smits. Alle technische faciliteiten zijn aangelegd door Fresenius  Medical Care, zij zijn gespecialiseerd in de installatie van de dialyseapparatuur.

Over Heliomare
Heliomare geeft professionele aandacht aan mensen met een beperking en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen bij onderwijs, wonen, arbeidsintegratie, dagbesteding, revalidatie en sport. Heliomare is vertegenwoordigd op diverse locaties in Noord-Holland.
Lees meer over Heliomare