Nieuws

Een pakket transparantiemaatregelen

28 juni 2016

2015 werd door minister Edith Schippers uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Revalidatie Nederland nam, in nauwe samenspraak met de Vereniging van Revalidatieartsen VRA, een hele serie maatregelen. Samen vormen ze het transparantiepakket. Deze animatie geeft een overzicht.

Maatregelen die langskomen: de ontwikkeling van een nieuwe bekostigingssystematiek op basis van behandelmodules, de Landelijke Databank Uitkomstmaten, prestatieindicatoren, het Toetsingskader IGZ en certificering van het declaratieproces. Revalidatie Nederland werkt momenteel hard aan deze projecten.

Samen zorgen ze voor transparantie in de revalidatiesector en maken in de toekomst zichtbaar welke zorg wordt geleverd, wat de kwaliteit is, wat het oplevert én wat het kost.

Lees meer in RM