Nieuws

Grote opkomst Behandelmodules MSR

12 maart 2015 / Grote opkomst eerste projectleidersbijeenkomst Behandelmodules MSR

Op dinsdag 10 maart jongstleden vond de eerste projectleidersbijeenkomst Behandelmodules MSR plaats. Ongeveer 35 projectleiders waren hierbij aanwezig.
 

Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland, opende de bijeenkomst. Zij ging nog eens kort in op het belang van de overgang naar behandelmodules.

Vervolgens nam Jeroen Schols (Revalidatie Nederland) het woord. Hij gaf een overzicht van alles wat er in het kader van het project Behandelmodules en bekostiging al gerealiseerd is.

Hermen Vermaat, extern projectadviseur, ging in op de aandachtspunten die uit de voortgangsrapportages naar voren zijn gekomen. Er was veel ruimte voor vragen, interactie en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

We kunnen terugkijken op een interessante en zinvolle bijeenkomst. De volgende projectleidersbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 april van 14:30 uur tot 16:30 uur bij Revalidatie Nederland. Aanmelden kan tot 23 april via e.hulst@revalidatie.nl.  
 
Meer informatie: Jeroen Schols, beleidsmedewerker.