Nieuws

Huisartsen in opleiding lopen stage bij Rijndam Revalidatie

13 oktober 2015

In het kader van de module ‘Chronische Zorg’ binnen de specialisatie tot huisarts is deze maand de eerste huisarts binnen Rijndam gestart met een stage van drie maanden. Als blijkt dat deze stage een goede aanvulling is op het lesprogramma volgt de volgende huisarts in december.

Het blok ‘Chronische aandoeningen’ is onderdeel van het tweede jaar. Tot nu toe waren de stageplekken voor deze module met name in verpleeghuizen en hospices. Enkele maanden geleden werd Rijndam benaderd door de Huisartsopleiding van het Erasmus MC met de vraag of huisartsen in opleiding een stage revalidatiegeneeskunde kunnen doen bij Rijndam. Vanwege het werkveld van de huisarts heeft Rijndam voor de uitvoering van deze stage gekozen voor de kliniek en polikliniek neurologie, en voor het pijnteam volwassenenrevalidatie.

De specialisatie tot huisarts volgt op de algemene opleiding geneeskunde en duurt drie jaar. In het eerste en het derde jaar wordt in een huisartsenpraktijk gewerkt. Het tweede jaar is voor externe stages. In deze periode vindt ook de stage bij Rijndam plaats. Tot nu toe werd de stage Chronische Zorg alleen in verpleeghuizen en hospices gedaan. Met de uitbreiding naar de revalidatiegeneeskunde wordt de kennis over de complexe revalidatie verder verspreid, wat ten goede komt van de patiënten. Voor Rijndam de voornaamste reden om deze stage te organiseren.