Nieuws

Implementatie ComPoli voor neurorevalidatie afgerond

22 oktober 2015

Onder leiding van de Sint Maartenskliniek ging in het kader van het Innovatieprogramma Revalidatie in 2011 het ComPoli project van start.

Digitale poli
Er is een digitale poli ontwikkeld en geïmplementeerd voor chronisch neurologische patiënten met communica­tieve beperkingen op het gebied van spraak, taal, motoriek, cognitie en/of visus. De aanpassing bestaat uit een aangepaste interface, gerealiseerd door inzet van spraak- en taaltechnologie en klikpraattechnologie. Hiermee is de computer bijvoorbeeld met de stem te bedienen en kan de tekst hardop worden voor­gelezen.

Informatie beter vindbaar
Uit trials met CVA- en ALS-patiënten blijkt dat de meeste patiënten en hun omgeving de ComPoli een waardevolle aanvulling op het zoeken van informatie via internet vinden. De ComPoli zorgt ervoor dat ze zelfstandig op een computer informatie kunnen zoeken over hun gezondheidssituatie. Informatie is gemakkelijker te vinden, waardoor patiënten beter voorbereid op een consult komen. Voor sommige patiënten zijn mogelijk zelfs minder consulten nodig.

Inzicht in behoeften
De poli bevat ook een loggingfunctionaliteit die het zoekgedrag van patiënten kan vastleggen en analyseren. Dit geeft inzicht in de (verborgen) informatie- en zorgbehoeften van deze patiënten. De ComPoli biedt perspectief voor de neurorevalida­tiezorg.

Met de afronding van het ComPoli project zijn alle veertien implementatieprojecten binnen het Innovatieprogramma Revalidatie nu ten einde gekomen.
 
Meer informatie: Anne Swart, programmacoördinator Innovatie.