Nieuws

Implementatieproject ‘Ontwikkeling en implementatie van een Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD)’ afgerond

05 maart 2015

In 2012 ging het project ‘Ontwikkeling en implementatie van een Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie’ van start. Het doel was om van internationale beschikbare materialen een ‘Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD)’ te definiëren en te implementeren.

Onder leiding van Heliomare is een centrale elektronische database ontwikkeld waarin gegevens van patiënten met een dwarslaesie worden verzameld. Alle acht Nederlandse NVDG centra vullen sinds 2014 de NDD digitaal in op een Ipad of direct in de computer. Er zijn al meer dan 250 dossiers aangemaakt.

In 2014 vond een evaluatie plaats van zowel de compleetheid van de dataset als de software, logistiek en bruikbaarheid. Alle revalidatieartsen gaven aan door te willen gaan met het aanleveren van gegevens voor de landelijke database.

De verzamelde gegevens bieden de unieke mogelijkheid om op landelijke schaal meer inzicht te krijgen in kenmerken van een patiënt met een dwarslaesie en zijn functioneren.
 
Meer informatie: Anne Swart, programmacoördinator Innovatie.