Nieuws

Innovatieprogramma Revalidatie: Implementatieproject ‘ImPACT’ afgerond

02 maart 2015

Onder leiding van Rijndam is in zeven revalidatiecentra en drie verpleeghuizen vanaf 2012 een nieuwe behandelmethode voor afasie geïmplementeerd.

Het doel van PACT, voluit ‘Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining’, is om partners inzicht te geven in de wijze van communiceren met hun afatische partner en hen nieuwe manieren te leren om met de afasie om te gaan in dagelijkse gesprekken.

Als basis voor de training wordt cliënten gevraagd om enkele video-opnamen te maken van gesprekken in de thuissituatie.

In ImPACT werd onderzocht in hoeverre PACT daadwerkelijk werd aangeboden in de deelnemende centra, welke factoren bevorderend dan wel belemmerend waren voor implementatie en hoe partners hun ervaring en tevredenheid met PACT beoordelen.

Het implementatieonderzoek heeft concrete aanbevelingen opgeleverd voor behandelaren die deze nieuwe aanpak in hun centrum willen gaan gebruiken. Ook partners waren zeer tevreden.

Concluderend kunnen we zeggen dat met PACT de revalidatie een aantrekkelijke tool in handen heeft voor het betrekken van het systeem in een behandeling gericht op participatie.
 
Meer informatie: Anne Swart, programmacoördinator Innovatie.
 

Agenda

meer »