Nieuws

Kamerleden vaste commissie VWS ontvangen toekomstscenario's

30 oktober 2017

​Op dinsdag 24 oktober jongstleden heeft Revalidatie Nederland, samen met Jos Dekkers van Dwarslaesie Organisatie Nederland, de toekomstscenario’s ‘Revalidatie in 2030’ aangeboden aan leden van de vaste commissie van VWS. Vanuit Revalidatie Nederland waren Jannie Riteco, Jeroen Smale en Karin van Londen aanwezig. Van de vaste commissie van VWS waren Helma Lodders (VVD), Arno Rutte (VVD), Pia Dijkstra (D66), Anne Kuik (CDA), Corrie van Brenk (50Plus), Corinne Ellemeet (Groen Links) en Nine Kooiman (SP) aanwezig.


Jannie Riteco lichtte kort het proces van de ontwikkeling van de toekomstscenario’s toe. Ze benadrukte dat bij de ontwikkeling alle stakeholders betrokken waren en dat vooral patiënten een grote rol hebben gehad. Daarnaast gaf ze aan dat de revalidatiesector een goed voorbeeld is van netwerkzorg en dat de sector zich uitstekend leent voor een pilot voor integrale bekostiging. De revalidatiesector loopt al voorop in het betrekken van de patiënt in het zorgproces en de holistische benadering. Jos Dekkers sloot hierop aan. Hij ging vervolgens in op de regierol die patiënten in de revalidatiezorg nu al hebben en op het belang van ervaringsdeskundigheid. Aansluitend overhandigde Revalidatie Nederland de toekomstscenario’s aan de Kamerleden en werden de Kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek.

De scenario’s werden positief ontvangen. Met name het feit dat de sector een toekomstvisie deelt met de Kamerleden in plaats van meldt wat er allemaal anders moet, maakte de Kamerleden enthousiast. Revalidatie Nederland benadrukte dat het hier om mogelijke toekomstbeelden gaat, die onder andere afhangen van de economische ontwikkeling en het politieke klimaat. De scenario’s maken de Kamerleden bewust van de rol die zij hebben in het toekomstbestendig maken van de zorg. Tot slot zegden de Kamerleden toe aan de revalidatiesector te denken als er een pilot op het gebied van integrale bekostiging zal worden gestart.

 

Agenda

meer »