Nieuws

Menukaart voor de behandeling

04 december 2014

Heliomare Revalidatie ontwikkelde een behandelkaart: een soort menukaart waarmee klinische revalidanten - naast de individuele therapie - kunnen kiezen uit groepsactiviteiten. Het is een manier om hen meer regie te geven over de eigen behandeling en om de efficiëntie van de behandeling te vergroten.
 
Menukaart voor de behandeling

Eigen regie en participatie van cliënten worden steeds belangrijker. Het is de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk hun leven weer in eigen hand kunnen nemen. Tegelijkertijd wordt de problematiek van cliënten die in het revalidatiecentrum worden opgenomen complexer, waardoor de personele formatie onder druk komt te staan. Om op deze gegevens te kunnen inspelen, is vorig jaar op de afdeling voor mensen met een dwarslaesie, amputatie of MS een project gestart om - met behoud van kwaliteit - meer groepsbehandeling en meer eigen keuze te realiseren.

Boven het bed
Naast de individuele behandeling bestonden er voorheen twintig groepen; daar zijn ongeveer vijftien groepen bijgekomen. De groepen sluiten aan bij de levensgebieden uit de ICF- classificatie. Op activiteitenniveau is er onder meer een ADL-groep waar cliënten leren zichzelf weer te wassen en aan te kleden en zijn er verschillende loopgroepen. Op participatieniveau is er bijvoorbeeld een eigen-regie-groep en een buitenactivitei-tengroep waarmee buiten het centrum getraind wordt op activiteiten als boodschappen doen of reizen met het openbaar vervoer. Er kunnen tot acht mensen meedoen aan de groepen, die steeds worden begeleid door twee therapeuten van verschillende disciplines. In de groepen wordt zowel individueel getraind als in groepsverband.

Om overzicht te geven, is een geplastificeerde behandelkaart gemaakt waarop alle groepen in een weekschema staan. Deze kaart hangt bij elke cliënt boven het bed, zodat medewerkers en cliënten altijd kunnen zien wat de mogelijkheden zijn. Samen met hun eerstverantwoordelijke behandelaar, die optreedt als coach, bepalen cliënten aan de hand van hun revalidatiedoelen en belastbaarheid welke groepen ze gaan volgen. Op elk moment van hun revalidatie kunnen ze instappen in de groepen. Iedere groep heeft in- en uitstroomcriteria.

Motiverend
Sinds het begin van dit jaar wordt op de nieuwe manier gewerkt. Cliënten trainen nu veel meer in groepen en veel minder individueel. De verhouding tussen individuele therapie en groepstherapie ging van 2:4 naar 1:5. In de individuele therapieën worden steeds nieuwe vaardigheden getraind en worden - aansluitend bij het werk in de groepen - de puntjes op de i gezet. Het d66roefenen gebeurt in de groepen. Het overstappen naar de nieuwe werkwijze vroeg inzet en flexibiliteit van de therapeuten, want natuurlijk was het voor hen wennen. In het begin vonden ze het lastig om overzicht te houden over de vorderingen van cliënten. Maar inmiddels zijn ze tevreden over de nieuwe aanpak. Ze vinden dat ze hun deskundigheid goed kunnen inzetten, zowel individueel als in de groep. Doordat de groepen multidisciplinair begeleid worden, kunnen ze elkaars kwaliteiten gebruiken.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de cliënten erg tevreden zijn. Ze voelen zich meer betrokken bij hun therapie en denken actiever mee over de vraag wat tijdens de revalidatieperiode belangrijk voor hen is. Het werken in groepen kan erg motiverend zijn en cliënten vinden het leuk om van elkaar te leren.

De voorlopige conclusie is dat het aantal therapieën is toegenomen met dezelfde inzet van behandelaars. De motivatie van cliënten is toegenomen, net als hun therapietrouw. De verwachting is dat deze veranderingen zullen leiden tot een kortere opnameduur.
 

Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 4 2014
Auteur: Marcia Teunissen, vakgroep-coördinator fysiotherapie Heliomare