Nieuws

Niet rennen maar plannen

27 september 2017

Binnen Klimmendaal wordt veel gedaan met cognitieve behandelingen. Deze vorm van revalideren bestaat uit behandelingen van de gevolgen van hersenletsel die niet altijd direct zichtbaar zijn voor de buitenwereld, zoals problemen met het geheugen, de concentratie, planning en communicatie.

De cognitieve revalidatie die in Klimmendaal wordt toegepast, wordt aangeboden in de meest uitgebreide en volledige vorm. Hierbij wordt langdurig stilgestaan bij de gevolgen van hersenletsel. Bij minder complexe gevallen van hersenletsel die met een korte behandeling oplosbaar zijn of in de eerste fase na het opgelopen hersenletsel, kan een verkorte versie gebruikt worden.

Niet rennen maar plannen
‘Niet rennen maar plannen’ is de verkorte versie van de cognitieve revalidatiebehandelingen die bij Klimmendaal worden aangeboden. Een belangrijk onderdeel van ‘Niet rennen maar plannen’ is het voorlichten van patiënten over hun cognitieve en psychologische problemen. Dit wordt psycho-educatie genoemd. Hierbij worden vragen beantwoord, zoals “Wat kun je doen om een geheugenprobleem te compenseren? Wat kun je doen als je problemen hebt met plannen? Hoe kun je je vermoeidheid het beste hanteren? En hoe kun je cognitieve en psychologische problemen beter leren beheersen en controleren?”

Zowel de uitgebreide versie van cognitieve revalidatie als ‘Niet rennen maar plannen’, zijn geschikt voor patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) van niet-progressieve aard. Niet-progressief houdt in dat iemand niet verder achteruit gaat. De basisprincipes zijn echter ook te gebruiken bij hersenaandoeningen van progressieve aard, dus dat de patiënt verder achteruit gaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS). Er is op dit moment een oproep om deel te nemen aan onderzoek, gericht aan mensen met MS die last hebben van cognitieve klachten. Bij dit onderzoek wordt ‘Niet rennen maar plannen’ toegepast.

Waar is deze behandelvorm beschikbaar?
‘Niet rennen maar plannen’ is geen vervanging van de uitgebreide versie van cognitieve revalidatie, maar dient een ander doel of een andere fase van de behandelingen. ‘Niet rennen maar plannen’ is op dit moment beschikbaar in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Deventer Ziekenhuis.