Nieuws

Nieuwe behandeling voor jongeren met langdurige pijnklachten

12 februari 2007

25% van de 0 tot 18 jarigen heeft last van langdurige pijnklachten. Pijnklachten leggen het dagelijks leven van jongeren vaak behoorlijk stil. Er kan sprake zijn van (dreigend) verzuim van school, sport of hobby.

In de regio Rotterdam hebben circa 1000 jongeren langdurige pijnklachten.

Om deze jongeren te helpen heeft Rijndam revalidatiecentrum, in samenwerking met het Erasmus MC, een cursus ontwikkeld. Tijdens deze cursus leren jongeren inzicht te krijgen in de pijn en hiermee om te gaan zodat dagelijkse activiteiten als naar school gaan en hobbys geen probleem meer zijn.


Veel pijnklachten hebben geen duidelijke oorzaak. Patiënten moeten leren omgaan met de pijn zodat ze er minder last van hebben. Tijdens de cursus Move-it leren jongeren hun leven opnieuw in te delen. De behandeling vindt plaats in de vorm van een cursus van acht groepsbijeenkomsten. Daarnaast verloopt het contact via de website www.move-it.rijndam.nl. Voordeel hiervan is dat vanuit thuis op ieder gewenst ogenblik aan de behandeling kan worden gewerkt.


Omdat er sprake is van een nieuwe behandeling, wordt tegelijkertijd onderzocht wat de resultaten zijn. Hiervoor moeten de deelnemers drie keer een vragenlijst invullen en een dagboekje bijhouden.


Voor wie?
De cursus is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die langer dan drie maanden pijn hebben in hun hoofd, buik of ledematen zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.


Hoe aanmelden?
Kijk op de website www.move-it.rijndam.nl, ga naar contactformulier en vul dit in. Wij nemen contact met je op en met je huisarts of behandeld specialist om te kijken of Move-it voor jou geschikt is. Deelname is gratis. De eerste groep start op 15 februari aanstaande.


Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hilde Schors, orthopedagoge van Rijndam revalidatiecentrum. Hilde is bereikbaar op maandag en donderdag op en via de mail op moveit@rijndam.nl