Nieuws

Nieuwe folder over arbeidsonderzoek

09 mei 2018

Wat gebeurt er als u niet meer kunt werken? Voor veel mensen vormt werk een belangrijk onderdeel van hun leven. Als u door een ziekte of ongeval uw werk niet meer kunt doen, heeft dat veel impact.

De afdeling Zintens van Klimmendaal biedt ondersteuning in het proces naar arbeidsre-integratie. Vaak begint dit met een arbeidsdiagnostisch onderzoek, waarin onderzocht wordt wat uw huidige mogelijkheden en beperkingen zijn op het gebied van werk.

Als u werk heeft, krijgt u heldere adviezen over de mogelijkheden voor het hervatten van uw werk. Als u geen werk heeft of duidelijk is dat u uw huidige werk niet meer kunt uitvoeren, wordt in het onderzoek aandacht besteed aan een oriëntatie op geschikte beroepen en eventuele opleidingen.