Nieuws

Nieuwe leden Revalidatie Nederland

03 juli 2014

In de algemene ledenvergadering van 27 juni jongstleden lag de aanvraag voor lidmaatschap van Revalidatie Nederland van het Ziekenhuis St Jansdal voor. Wij zijn verheugd te melden dat alle leden hiermee akkoord gingen.


Daarnaast is, in navolging van het besluit in de algemene ledenvergadering van 28 maart jongstleden, het Orbis Medisch Centrum per 1 juli 2014 lid geworden van Revalidatie Nederland.

Hiermee is Revalidatie Nederland per 1 juli 2014 twee nieuwe leden rijker. Wij heten het Ziekenhuis St Jansdal en het Orbis Medisch Centrum van harte welkom bij de vereniging.


Meer informatie: Laura van Steenveldt, beleidsmedewerker.