Nieuws

Nieuwe Werkgroep Convenant Medische Technologie

10 december 2015

Naar aanleiding van de invitational conference van de IGZ waarin de uitkomsten van de toezichtsronde voorjaar 2015 werden toegelicht, heeft de algemene ledenvergadering op 9 oktober besloten om onder de Bestuurscommissie Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit (BOIK) een Werkgroep Convenant Medische Technologie in te richten met daarin enkele bestuurders en inhoudsdeskundigen van lidinstellingen.

Doel
De werkgroep heeft als doel om het toepassingsbereik van het convenant te bepalen (over welke medische hulpmiddelen hebben we het) en best practices in kaart te brengen, zowel binnen de revalidatiesector als bij de algemene ziekenhuizen. Op die manier kunnen instellingen van elkaar en van de ziekenhuizen leren.

Veldnorm
Een eerste bijeenkomst vond plaats op 10 december. Hierin is afgesproken om een veldnorm voor de revalidatie te maken, en eventueel nog een handleiding. Die veldnorm zal worden opgebouwd vanuit de best-practices bij de instellingen.

Planning: 1 januari 2016 oplevering plan van aanpak aan IGZ; 1 juli 2016 vaststelling veldnorm door de algemene ledenvergadering.

Revalidatie Nederland zal op 15 december in het bestuurlijk overleg met IGZ en VRA deze route toelichten.
 
Meer informatie: Jeroen Smale, beleidsmedewerker.
 

 

Agenda

meer »