Nieuws

Ondertekening Kennis- en Innovatieagenda topsector Life Sciences and Health

03 november 2019

Tijdens de strategische tweedaagse bijeenkomst van Revalidatie Nederland in Garderen hield Nico van Meeteren, Topsector Life Sciences & Health (Health-Holland), een inspirerende inleiding over de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland en de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023, Gezondheid en Zorg. De Ledenvergadering van Revalidatie Nederland besloot daarna aan te sluiten bij dit initiatief.
 
 In lijn met de afspraken op de ledenvergadering heeft Martijn Klem op 31 oktober namens Revalidatie Nederland het convenant ondertekend dat hoort bij deze Kennis- en Innovatieagenda. Dit betekent dat Revalidatie Nederland de komende acht maanden een eerste bijdrage levert om bij de lidinstellingen en mogelijke coalitiepartners te inventariseren hoe Revalidatie Nederland concreet kan aanhaken bij het initiatief van Top Sectoren Life Sciences and Health, in lijn met de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023, Gezondheid en Zorg. Afhankelijk van de uitkomst van die inventarisatie zal Revalidatie Nederland na de zomer van 2020 bepalen of, en zo ja hoe en met wie, Revalidatie Nederland hier invulling aan kan geven.
 
Meer informatie: Jeroen Smale, beleidsadviseur.