Nieuws

Ouderportaal

04 december 2014

Een belangrijke aanvulling in de communicatie tussen ouders en behandelaren

Interactie tussen ouders en  behandelaren is essentieel om tot een optimaal revalidatietraject te komen.  In patiëntensatisfactieonderzoeken zoals de CQ index is dit dan ook een  terugkerend thema.  Rijndam Revalidatie geeft aan met de implementatie van het ouderportaal een grote stap vooruit te hebben gezet als het gaat om het optimaliseren van de oudercommunicatie.


Het ouderportaal is een webbased applicatie waarbinnen medewerkers en ouders informatie uit kunnen wisselen op een aantal manieren:

  • Logboek met een overzicht van de updates van de kinderen die worden behandeld. Hierdoor is direct inzichtelijk waarop gereageerd moet worden en waar rekening mee gehouden die dag.
  • Het digitale schriftje, een bladerbaar schriftje waarin zowel therapeuten als ouders een verslag per dag kunnen schrijven. Dit kan ondersteund worden door foto’s en er kunnen bijlagen toegevoegd worden. Er wordt nog een filmfunctionaliteit aan toegevoegd.
  • Fotoalbums. Elke ouder heeft toegang tot de fotoalbums van zijn eigen kind.
  • Berichten delen. Ouders en medewerkers kunnen elkaar berichten sturen.
  • Vestigingsinformatie en medewerkers-profielen. Voor ouders soms erg makkelijk om het juiste gezicht bij de naam te plaatsen.
  • Nieuwsbrieven, per locatie en groepsniveau kunnen eenvoudig opgemaakte nieuwsbrieven verstuurd naar  ouders en medewerkers.

 

Stand van zaken

Op dit moment werken 12 van de 14 peuter-en dreumesgroepen van Rijndam met het ouderportaal. De laatste twee starten binnenkort. Binnen de groep van 4- tot 18 jaar in combinatie met school lopen enkele succesvolle pilots.

 

Wat zijn de bevindingen?

Al direct vanaf de pilot geeft 84% van de medewerkers aan de voorkeur te geven aan het ouderportaal ten opzicht van het schriftje en 91% van de ouders. Een bijzonder goed resultaat.

Wel is er een groot verschil in toepasbaarheid voor de groep 0-4 en 4-18. Kelly Schultink, marketing- en communicatieadviseur en projectleider van het ouderportaal ligt toe. ‘We maken gebruik van een bestaande applicatie van Konnect. Deze applicatie is al langere tijd succesvol binnen de kinderdagopvang. Deze branche heeft veel organisatorische raakvlakken met onze therapeutische groepen waardoor implementatie eenvoudig is.  Als we kijken naar de kinderen die wij behandelen in combinatie met mytyl- en tyltylscholen krijgen we te maken met een andere structuur en meerdere partijen. Dit is even zoeken, maar zoals het er nu uitziet gaat ook dit lukken.'

 

 

Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 4 2014