Nieuws

Pati√ęntenportaal van Rijndam Revalidatie succesvol in gebruik

10 januari 2020

Alle patiënten van Rijndam kunnen inmiddels gebruik maken van het online patiëntenportaal ‘Mijn Rijndam’. Door in te loggen via DigiD kunnen patiënten altijd en overal hun afspraken bekijken en hun medische gegevens inzien en downloaden. Mijn Rijndam is binnen zes maanden succesvol uitgerold over de 18 verschillende behandellocaties. Hiermee is ook de A2 module behaald van het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional).

Online revalidatieomgeving
Een rondvraag onder de patiënten over Mijn Rijndam levert positieve reacties op. De meest gehoorde reactie is, dat zij blij zijn met Mijn Rijndam en de online inzage in hun medische gegevens. Afspraken en revalidatiedoelen worden regelmatig online bekeken, waardoor patiënten zich beter kunnen voorbereiden op een gesprek met hun arts. Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun eigen revalidatietraject. Rajen Bhattoe, projectleider van Mijn Rijndam licht toe: “Door mee te lezen in delen van het dossier krijgen patiënten meer inzicht in hun behandeltraject en hun persoonlijke revalidatiedoelen. We willen dat patiënten zich door de online inzage meer betrokken voelen bij hun revalidatiebehandeling.”

Succesvolle audit
Rijndam heeft met de implementatie van Mijn Rijndam de VIPP-module A2 behaald door de onafhankelijke audit met succes af te ronden. Het VIPP-programma is een initiatief van het ministerie van VWS en richt zich via modules op het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Bhattoe geeft aan: “We voldoen nu inderdaad ook aan de eisen van A2, dat betekent dat we beschikken over een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden en doorsturen naar een andere zorgverlener. Ik ben er trots op dat Rijndam het VIPP-programma met succes en volgens planning heeft kunnen afronden.”

Service en toegankelijkheid
Rijndam streeft ernaar om het patiëntenportaal, nu het volledig geïmplementeerd is, verder te verbeteren en uit te bouwen. Projectleider Bhattoe: “Om onze service en toegankelijkheid te blijven verbeteren, willen we de komende jaren aan nieuwe functionaliteiten werken. Denk bijvoorbeeld aan online afspraken maken, zelf gegevens toevoegen en videoconsults met de artsen of behandelaren .”

Meer informatie over het portaal is te vinden op www.rijndam.nl/patientenportaal.