Nieuws

Reade, 1 van de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra voor dwarslaesie-zorg

06 maart 2015 / Samen met pati√ęnten zorgen voor goede dwarslaesie-zorg

Bron: website VGZ, http://www.vgz.nl/blog/samen-met-patienten-zorgen-voor-goede-dwarslaesie-zorg

Als patiënt de zorg enorm veranderen en verbeteren. Dat klinkt mooi. Maar het gebeurt ook echt. Bijvoorbeeld bij zorg voor patiënten met een dwarslaesie. VGZ heeft namelijk samen met de patiëntenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) ervoor gezorgd dat mensen met een dwarslaesie voortaan echt alleen nog maar de beste dwarslaesie-zorg krijgen.

Richtlijnen voor goede dwarslaesie-zorg
De DON is een actieve patiëntenvereniging. Zij komen echt op voor de patiënten en hebben één overtuiging: de zorg kan beter. Daarom hebben zij samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars in 2013 de Zorgstandaard Dwarslaesie opgesteld. Hierin staan kwaliteitsrichtlijnen waaraan het totale zorgtraject van de patiënt moet voldoen. Die richtlijnen verbeteren de kwaliteit tijdens het hele zorgtraject. Er zijn richtlijnen voor de ambulancebroeders bij een eventueel ongeluk wat de dwarslaesie veroorzaakt. Maar ook voor het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, lotgenotencontact en de nazorg.

Belangrijke aanbeveling: ga naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum
De patiëntenvereniging heeft (in samenwerking met zorgaanbieders en VGZ) een belangrijke aanbeveling gedaan in de Zorgstandaard Dwarslaesie: Ga naar een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor dwarslaesie. Hier is de zorg aantoonbaar beter dan in centra waar dwarslaesie één van de vele onderdelen is.

De zorg veranderen
Deze aanbeveling heeft VGZ overgenomen. Sterker nog: bij het contracteren van revalidatiecentra heeft VGZ als voorwaarde gesteld dat zij moeten voldoen aan de richtlijnen in de Zorgstandaard. Hierdoor heeft VGZ alleen een contract met de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra voor dwarslaesie. Zij voldoen aan alle kwaliteitseisen. Reade is één van de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra.

Wat betekent dit voor u als patiënt?
Als u ongelukkig genoeg te maken krijgt met een dwarslaesie, dan wordt u door het ziekenhuis of traumacentrum doorverwezen naar 1 van de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra. Hierdoor krijgt u gegarandeerd de beste zorg als u een (hoge of lage) dwarslaesie hebt.

Verder rijden voor goede zorg
VGZ vindt het ook heel belangrijk dat u goede zorg dichtbij huis kunt krijgen. Toch weegt het enorme kwaliteitsverschil tussen de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra en de overige centra, niet op tegen het mogelijke verschil in afstand. En wilt u toch heel graag bij een niet-gespecialiseerd centrum bij u in de buurt revalideren? Dan hebt u die keus. Want we hebben ervoor gezorgd dat deze centra intensief samenwerken met de gespecialiseerde centra.

Waarom doen we dit?
VGZ is de eerste verzekeraar die deze richtlijnen van de patiënten volledig heeft gebruikt bij het contracteren van zorgaanbieders. Want we willen dat u goede zorg krijgt. En als individu is het moeilijk om te ontdekken waar u de beste zorg vindt. Daarom doet VGZ dat voor u. En dat regelen we samen met u, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.
Kortom: voor goede zorg, zorg je samen.

Agenda

meer »