Nieuws

Revalidatie Nederland informeert NZa over transparantiepakket

21 april 2016

Logo Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)Revalidatie Nederland ontving op 21 april jongstleden een delegatie van de NZa om het transparantiepakket van Revalidatie Nederland toe te lichten.

Samenhang projecten
De bijeenkomst startte met de animatie over het transparantiepakket. Deze animatie gaf de NZa een duidelijk beeld van de projecten in het transparantiepakket en de samenhang tussen deze projecten.

Daarna werd op ieder project dieper ingezoomd. Achtereenvolgens kwamen de behandelmodules, de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie, de prestatie-indicatoren, het toetsingskader van de IGZ en de certificering van het declaratieproces aan de orde.

Stappen
Vervolgens werd er gediscussieerd over de verschillende projecten en over de belangrijke stappen die gezet moeten worden om uiteindelijk de koppeling tussen de projecten in het transparantiepakket te realiseren. Ook is afgesproken daar waar het nodig of zinvol is de samenwerking met de NZa te zoeken.

Onder de indruk
De NZa was onder de indruk van de ambitie van de revalidatiesector en de stappen die de sector zet om volledig transparant te worden. Het was een goede en informatieve bijeenkomst, die een vervolg krijgt met een werkbezoek begin juli.

Vanuit de NZa waren Jaap Stam, Cora ten Damme, Yolande Waterreus, Richard Boxem en Britt Huijbregts aanwezig. Revalidatie Nederland werd vertegenwoordigd door Jannie Riteco, Jeroen Smale, Laura van Steenveldt, Anne-Christien de Zwart en Karin van Londen.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.