Nieuws

Revalidatiecentrum De Hoogstraat werkt mee aan een gezond milieu

25 november 2016

Negen Utrechtse zorginstellingen, het milieuplatform Zorg en de gemeente Utrecht willen ieder vanuit hun verantwoordelijkheid en vooral ook samen invulling geven aan de Utrechtse ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Doel is om de milieuprestaties van de zorginstellingen verder te verbeteren en daarmee een CO2 reductie te realiseren die verder gaat dan het wettelijke minimum.Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 25 november 2016 nemen de zorginstellingen hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een klimaat neutrale stad. Tegelijk met deze samenwerkingsovereenkomst ondertekenen deze nieuwe partijen ook de bestaande Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’.
 
De elf deelnemende organisaties zijn trots op dit resultaat en leveren elk inzet om de doelstellingen te halen. Naast het besparen van energie leidt het ook tot positieve effecten op o.a. binnenklimaat, voedselverspilling, schoon vervoer en afvalpreventie.
 
Gezonde stad
Voor de gemeente Utrecht vindt deze ondertekening plaats vanuit de ambitie ‘bouwen aan een gezonde toekomst’. Utrecht nodigt de zorginstellingen uit hieraan bij te dragen. Wethouder Victor Everhardt (Volksgezondheid): “Bij zorginstellingen draait het om gezondheid van haar bewoners. Door duurzaam en lokaal voedsel te serveren, een groene omgeving in te richten en bewoners te laten participeren in de maatschappij, dragen ze bij aan de gezondheid van inwoners en daarmee ook aan een gezonde stad.”

De gemeente geeft de deelnemende zorginstellingen de ruimte voor een eigen planmatige invoering van energiebesparingsmaatregelen.
De zorginstellingen realiseren zich dat ze grootverbruikers zijn van energie, water, voedsel en grondstoffen en dat hun bedrijfsvoering ongewenste belasting van het milieu veroorzaakt. Zij moeten voldoen aan de wettelijke eisen. De negen deelnemende zorginstellingen zijn Altrecht, AxionContinu, Bartholomeus Gasthuis, Careyn, Diakonessenhuis, De Hoogstraat Revalidatie, Van der Hoeven kliniek, Rijnhoven en Vecht en Ijssel.

Het milieuplatform Zorg voorziet de deelnemende zorginstellingen van inhoudelijke informatie en stelt kennis beschikbaar over maatregelen en werkwijze van een integrale duurzame bedrijfsvoering in de zorg. Bijvoorbeeld door het delen van goede voorbeelden.
 
Milieuthermometer Zorg
Deze samenwerkingsovereenkomst loopt drie jaar waarin de zorginstellingen de tijd krijgen om aan de criteria van de Milieuthermometer Zorg voor duurzame bedrijfsvoering te voldoen. Op dit moment hebben ca. 50 zorginstellingen in Nederland een certificaat voor de Milieuthermometer Zorg, dat in juli 2016 landelijk is erkend. De Utrechtse samenwerkingsovereenkomst sluit aan bij de landelijke Green Deal ‘Op weg naar een duurzame zorg’. In oktober 2015 is de landelijke Green Deal ‘Op weg naar duurzame zorg’ ondertekend door 5 gemeenten, 5 omgevingsdiensten, 27 zorginstellingen en rijksoverheid.

Doel is de verduurzaming van de zorgsector te versnellen en toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheid keurmerk. Ambitie is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders gestart zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.