Nieuws

Revalidatiesector maakt kwaliteit inzichtelijk

07 november 2012 / Partijen stellen gezamenlijk indicatoren vast

Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen VRA, het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR en Zorgverzekeraars Nederland hebben gezamenlijk 21 kwaliteitsindicatoren vastgesteld.Op grond van deze indicatoren gaat de revalidatiesector vanaf 1 januari 2013 verantwoording afleggen over de medisch specialistische revalidatie die geboden wordt in revalidatie-instellingen.

Consumenten en verzekeraars beschikken hiermee over informatie die hen kan ondersteunen bij het maken van hun keuzes op basis van kwaliteit. Te denken valt aan informatie over de kwaliteit van de zorg, klanttevredenheid of wachttijden.

Met de vaststelling van de indicatoren maken de samenwerkende partijen hun afspraken, die zijn vastgelegd in de intentieverklaring ‘Kwaliteitsinformatie medisch-specialistische revalidatie’ d.d. 2 december 2011, ook daadwerkelijk waar.

VWS heeft Revalidatie Nederland inmiddels gecomplimenteerd met de indicatorenverzameling die zij samen met partijen tot stand heeft gebracht.  Het ministerie ziet dit resultaat als een bevestiging dat partijen in het veld samen de verantwoordelijkheid voor transparantie van kwaliteit kunnen nemen.

Revalidatie Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen VRA en het landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR blijven ook na 1 januari 2013 samen werken aan het  transparant maken van kwaliteit. Ook Zorgverzekeraars Nederland onderschrijft de voorgenomen doorontwikkelactiviteiten.

Indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie
Intentieverklaring Inzicht in Revalidatie
Brief VWS transparantieverplichtingen 2013