Nieuws

Rijndam biedt nu ook poliklinische revalidatie na COVID-19

04 juni 2020

Mensen die herstellen van COVID-19 zijn, totdat er een vaccin is, een blijvende patiëntgroep binnen de revalidatie. Deze patiënten hebben, na een ziekenhuisopname en zeker na een langdurig verblijf op de Intensive Care, veelal lichamelijke beperkingen en cognitieve en psychische klachten. Vaak is revalidatie nodig om terug te keren naar het vertrouwde leven. Daarom biedt Rijndam Revalidatie naast een klinisch COVID-19 behandelprogramma nu ook poliklinische revalidatie aan. De eerste poliklinische patiënten zijn aan hun revalidatie begonnen.

Medisch specialistische revalidatie voor complexe (rest)klachten
Patiënten die voorheen volop in de maatschappij participeerden en na COVID-19 meervoudige en complexe klachten en beperkingen ondervinden, komen in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie. Na een opname op onze post COVID-19 afdeling in de kliniek, kunnen patiënten bij Rijndam door voor hun poliklinisch vervolgbehandeling. Daarnaast is het poliklinisch COVID-19 behandelprogramma toegankelijk voor patiënten die na ontslag vanuit het ziekenhuis thuis ernstige problemen ondervinden in het hervatten van hun leven. Voor het optimale vervolg op de COVID-19 zorg na een ziekenhuisopname heeft Rijndam nauwe afstemming gehad met specialisten in de regionale ziekenhuizen.

Online en fysiek behandelprogramma
De poliklinische patiënten zijn onder behandeling van multidisciplinaire teams van deskundigen. Het behandeltraject bestaat voornamelijk uit fysiotherapie en ergotherapie. Daarnaast hebben behandelaars aandacht voor eventuele longfunctieproblematiek, decubitus, voedingsproblematiek, slikklachten, cognitieve gevolgen en psychosociale problematiek bij patiënt en familie. Op dit moment bieden we poliklinische revalidatie zoveel mogelijk op afstand, waarbij we gebruikmaken van (beeld)bellen en het Oefenportaal Rijndam. Waar nodig hebben patiënten een afspraak op een van onze locaties. Het poliklinische COVID-19 revalidatieprogramma wordt aangeboden op onze locaties Westersingel, Franciscus Gasthuis, Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis.

Meer informatie
Zowel de huisarts als medisch specialist kan patiënten voor het poliklinisch COVID-19 behandelprogramma naar Rijndam verwijzen. Meer informatie over onze revalidatiebehandelingen voor post COVID-19 patiënten.